Achter de voordeur spel

Dit spel is bedoeld voor studenten en (aankomend) beroepsprofessionals uit het onderwijs, de gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, kinderopvang, veiligheid en justitie, maar ook voor beleidsmakers en bestuurders, kortom voor iedereen die meer te weten wil komen over geweld achter de voordeur.

Prijs € 84,95

(inclusief € 14,74 btw)

Niets is wat het lijkt. Maak jij het onzichtbare zichtbaar?

Signalen van geweld achter de voordeur zijn vaak moeilijk te zien aan de buitenkant.. Uit onderzoek weten we dat opgroeien of leven in een onveilige thuissituatie later in het leven een negatief effect  op de psychische en lichamelijke gezondheid kan hebben.  Bovendien worden mensen die huiselijk of seksueel geweld meegemaakt hebben, eerder opnieuw slachtoffer of pleger. Dit effect kan zelfs doorwerken in volgende generaties. Kortom, de gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn groot en van lange duur. Dat maakt het des te belangrijker om geweld op tijd te signaleren en te stoppen en om te werken aan langdurig herstel zodat herhaling en traumatisering voorkomen worden.

Huiselijk geweld komt vaker voor dan mensen soms denken.  Gemiddeld één op de acht volwassenen in Nederland wordt in zijn of haar leven geconfronteerd met een vorm van geweld in huiselijke kring, zoals verbaal geweld, fysieke mishandeling, emotionele mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld. Gemiddeld één kind per schoolklas is slachtoffer van kindermishandeling.

Als (aankomend) beroepsprofessional kun jij een belangrijke schakel zijn in het signaleren van én handelen bij zorgelijke signalen. Signaleren vereist de juiste kennis, aanpak en durf. Het achter de voordeur bordspel biedt handvatten en informatie over huiselijk geweld en daagt de spelers uit om aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden te leren huiselijk geweld te signaleren en bespreekbaar te maken.

Het achter de voordeur spel is bedoeld voor studenten en (aankomend) beroepsprofessionals uit het onderwijs, de gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, kinderopvang, veiligheid en justitie, maar ook voor beleidsmakers en bestuurders, kortom voor iedereen die meer te weten wil komen over geweld achter de voordeur.

Werk jij met kinderen, jongeren en/of volwassenen en wil jij leren hoe je verder kunt kijken, door kunt vragen en samen het onzichtbare zichtbaar kunt maken? Dan is Achter de Voordeur voor jou!

De inhoud van dit spel is zorgvuldig samengesteld door ervaringsdeskundigen en professionals op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. De namen die in het spel gebruikt worden zijn gefingeerd.

Een heel belangrijk onderdeel van het spel (naast de vraag, -casus,- en inzichtkaarten) is de onderlinge uitwisseling van kennis, ervaringen, gedachtes en visies. De casuskaarten worden vanuit verschillende perspectieven belicht, zowel vanuit professionals in de verschillende sectoren als omstanders en slachtoffers.

Hoe groter de bewustwording over signaleren en handelen in onveilige thuissituaties, hoe eerder de juiste hulp ingeschakeld kan worden.

WE HEBBEN ELKAAR HIERIN HARD NODIG.

Het achter de voordeur spel is bedacht en ontwikkeld door Anita Wix en Maaike Brunekreef.

Achter de Voordeur Tour

In het najaar van 2021 gaat het Achter de voordeur spel op tour. Tijdens de tour langs verschillende organisaties in Nederland, krijgen deelnemers de kans om het spel te spelen onder begeleiding van de makers. Naast het spelen van het spel ontvangen de deelnemers voorlichting over geweld in afhankelijkheidsrelaties, over het spel en over de achterliggende theorie en praktijk van de aanpak huiselijk geweld. Bovendien vertelt een ervaringsdeskundige over haar ervaringen met huiselijk geweld, zodat de deelnemers nog beter een beeld kunnen vormen van hoe huiselijk geweld uit kan zien en welke rol preventie en vroegsignalering kunnen spelen.

De Achter de voordeur Tour kan ook bij uw organisatie langskomen. Heeft u interesse in het boeken van het bovenstaande programma? Neem dan contact met ons op via info@achterdevoordeurspel.nl

Extra informatie

Gewicht 1 kg
Afmetingen 26 × 26 × 6 cm

Pre-order