De ‘Onzichtbare’ Afstandsbediening

Achter veel voordeuren is niets wat het lijkt.

 

Dwingende controle is een ernstige vorm van psychische mishandeling en de meest fatale vorm van partnergeweld. Het is van levensbelang dat je als professional hiervan bewust bent, signalen en rode vlaggen leert te herkennen en weet wat je kunt doen.

Wij bieden de training ‘De Onzichtbare Afstandsbediening’ waarin je onder andere leert: 

🚩Wat zijn signalen van dwingende controle? 

🚩Welke patronen gaan hiermee gepaard?

🚩Wat is de impact hiervan op het dagelijks leven?

🚩Wat leren we van overlevers?

🚩Wat kan je doen om bij te dragen aan de veiligheid van betrokkenen?

We kunnen iets doen. Laten we samen het onzichtbare zichtbaar maken. Dit kan door bewustwording, delen van kennis, vergroten van deskundigheid en investeren in vaardigheden van beroepsprofessionals. Door in te zetten op preventie en vroegsignaleren, kan geweld voorkomen of eerder gestopt worden.

Terugkijken Webinar

De behoefte aan bewustwording, kennis  en praktische tips over dwingende controle bleek groot: er waren 240 aanmeldingen uit het sociale en veiligheidsdomein.
Jullie zijn de cruciale professionals die het verschil kunnen maken door deze patronen te doorzien en zorgvuldig te handelen.

Met medewerking van
Prof. dr. Janine Jansen, hoogleraar criminologie
Overlever Triene Mie le Compte 
Ine Avontuur, advocaat familierecht
Kadera aanpak huiselijk geweld

De Webinar is ook al vele malen teruggekeken en gedeeld op LinkedIn. Blijf deze vooral delen. Hoe meer bewustwording over dit verborgen thema hoe beter we de slachtoffers kunnen helpen.

Je ziet het niet meteen,
maar het is er toch.

Maaike Brunekreef heeft meer dan 20 jaar ervaring als maatschappelijk werker, trainer, adviseur en spreker in het sociale domein. Als creatief initiatiefnemer van taboedoorbrekende projecten op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties legt Maaike op innovatieve wijze de verbinding tussen beleid en de beroepspraktijk. Maaike is specialist op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties en zet deze kennis in om kennis, bewustzijn en zichtbaarheid te creëren voor dit thema. Vanuit passie en durf zet zij zich al jaren in om mensen uit te dagen moeilijke thema’s onder ogen te komen, kennis te vergroten en drempels te verlagen. Immers hoe lager de drempel, hoe makkelijker je achter de voordeur komt.

‘Er is maar een persoon nodig die het verschil kan maken en dat kan jij zijn’

Anita Wix is een vrouw met een missie. Zij geeft als ervaringsdeskundige al meer dan 10 jaar, presentaties, trainingen en workshops over geweld achter de voordeur. Ze schreef een boek over haar persoonlijke verhaal. Anita zet zich met een liefdevol hart in om het taboe rondom huiselijk geweld bespreekbaar te maken.

Meer informatie? Neem contact met ons op!

Maaike Brunekreef
maaike@achterdevoordeurproducties.nl
06 51 25 86 57

Anita Wix
info@anitawix
06 54 66 20 99

Meer informatie?
Neem contact met ons op!

Maaike Brunekreef
maaike@achterdevoordeurproducties.nl
06 51 25 86 57

Anita Wix
info@anitawix
06 54 66 20 99

Moedcast

Achter de voordeur producties biedt voor professionals:

Trainingen, workshops en deskundigheidsbevordering op het gebied van geweld in relaties van 0 tot 100 jaar.

Luister naar de Moedcast:

Een podcast waarin we in gesprek gaan met o.a overlevers, omstanders en professionals